Integrovaný regionální operační program poskytl v letech 2016 a 2017 jednotkám požární ochrany po celé České republice finanční prostředky na zakoupení dopravních automobilů pro evakuaci a nouzové zásobování a cisternové automobilové stříkačky. Nejinak tomu bylo i na Klatovsku, kde se vytouženého automobilu dočkali například ve Strážově.

Josef Rousek, starosta města Strážova, uvedl: „Území, na kterém zasahuje naše jednotka požární ochrany, je v oblasti postižené intenzivními sněhovými srážkami, kde se setkáváme více než 40 dnů v roce s novým sněhem. Průměrná roční teplota se v některých okolních obcích pohybuje kolem 4 °C. Starý dopravní automobil, se kterým jednotka zasahovala, byl již nebezpečný pro členy posádky a nelze jej ani porovnávat s vozidly dnešní kvality.“ Jednotka SDH Strážov je jednou z největších na Klatovsku. A právě sem byl pro účely zásahu u sněhových kalamit pořízen nový specializovaný automobil.

Strážovský Mercedes Benz