V Integrovaném regionálním operačním programu byl v minulém týdnu vybrán jako jeden z prvních k financování projekt "Jazyková učebna a modernizace ICT", k němuž podala úspěšnou žádost o dotaci manažerka z našeho týmu. 

Od dubna 2017 jsme pro naše klienty spustili novou službu - prověřování projektových záměrůZašlete nám i Vy svůj projektový záměr a my prozkoumáme, zda pro něj existuje vhodný titul, ze kterého by bylo možné čerpat dotaci. Službu provozujeme zdarma.

Díky dotacím z Integrovaného regionálního operačního programu bude podpořen rozsáhlý projekt rekonstrukce velešínského autobusového nádraží. Dle plánu by měly vzniknout nové kryté prostory, sociální zařízení i informační systém pro cestující. Nádraží bude plně bezbariérové – opraveny budou chodníky, obrubníky i přechody. Nově také přibydou k stávajícímu parkovišti kolostavy pro podporu udržitelného rozvoje. Pojďme společně pracovat na žádosti o dotaci, ať můžete mít nové nádraží i vy. 

Má-li být Vaše žádost o dotaci v Integrovaném regionálním operačním programu úspěšná, záleží v poslední době hlavně na její rychlosti podání.U výzev č. 46 a 47 se nám podařilo předhonit většinu žadatelů z celé České republiky - zatímco v měřítku celého programu bylo odevzdaných k 6. únoru 2017 pouze 17 % projektů, my jsme měli již vše odevzdáno.

Výzva č. 46 IROP

Projektovým manažerům společnosti G-PROJECT, s.r.o., se podařilo odevzdat celkem 28 projektů do výzev 32 a 33 týkajících se podpory infrastruktury středních škol. Z 28 zmíněných projektů je již 25 projektů zkontrolováno a v tuto chvíli víme, že splnili podmínky formálních náležitostí. Jejich žadateléjsou tedy na velmi úspěšné cestě k získání dotace. 

Snížení energetické náročnosti základní školy v Lenoře je dalším projektem, který byl vybrán k financování v rámci žádosti na snížení energetické náročnosti budov. Žáci i učitelé základní školy se tak v nejbližší době mohou těšit na novou fasádu, okna i dveře.

Kulturní dům v Lišově dostane novou tvář. Díky využití dotace na zateplení budov mohou radní města Lišov přistoupit k zásadní rekonstrukci kulturního domu za více než 30 000 000 Kč. Budova se dočká zateplení pláště, střešní konstrukce, podlah, výměny dveří a oken i výměny zdroje tepla. Stavební práce budou zahájeny co nevidět. Těší nás, že můžeme být součástí dalšího úspěšného projektu.

V minulosti již několikrát získali naši klienti dotaci na snížení energetické náročnosti budov. Příkladem může být zateplení sportovní haly v Nové Bystřici. Zde dojde k vybudování nové plynové kotelny v objektu včetně zřízení plynové přípojky, měření a regulace, čímž se stane sportovní hala energeticky samostatnou. Výhodou tohoto řešení je především významné snížení provozních nákladů na vytápění.

linkedin
Zavítejte také na náš profil na sociální síti LinkedIn, kde můžete sledovat, jak vypadá pracovní týden zaměstnanců G-PROJECT.