Dopravní automobil značky AVIA, se kterým jednotka zasahovala již od 90. let, v únoru 2016 neprošel technickou kontrolou. Město se proto rozhodlo hledat možnosti, jak pro hasiče získat zásahový automobil. K finančním prostředkům na pořízení nového vozidla Hartmanicím pomohl Integrovaný regionální operační program – dotace v hodnotě 1,4 miliónu korun zajistila financování nelevného dopravního prostředku.

Integrovaný regionální operační program poskytl v letech 2016 a 2017 jednotkám požární ochrany po celé České republice finanční prostředky na zakoupení dopravních automobilů pro evakuaci a nouzové zásobování a cisternové automobilové stříkačky. Nejinak tomu bylo i na Klatovsku, kde se vytouženého automobilu dočkali například ve Strážově.

Ve Velešíně bylo v pondělí 30. 10. 2017 slavnostně otevřeno 23 nových pečovatelských bytů. Během celého dne si mohli návštěvníci prohlédnout nové prostory v rekonstruované části domu i v novostavbě. Nájem v pečovatelských bytech financovaných z podpory Ministerstva pro místní rozvoj bude činit 50 Kč na m2. Žádost o dotaci k tomuto projektu úspěšně zpracovala naše projektová manažerka.

Velešín - pečovatelské byty Velešín - pečovatelské byty

Nejstarší dosud fungující spolek v Ledenicích a také jeden z nejstarších vesnických hasičských sborů v České republice začal používat novou cisternovou automobilovou stříkačku, kterou městys jednotce pořídil díky finanční podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu.

Ledenice - předáváno nové CAS

Spolu s Dobrým andělem jsme se již před časem rozhodli pomáhat rodinám s dětmi, které se vlivem těžkého onemocnění dostaly do finanční tísně. Tento měsíc slavíme společné výročí. 

Dobrý anděl - výročí

Náš klient, obec Černá v Pošumaví, je tento měsíc bohatší o 1 685 997,06 Kč - peníze přistály na účet z konta Evropské unie a státního rozpočtu. Právě tímto finančním obnosem bylo podpořeno pořízení dopravního automobilu pro místní jednotku požární ochrany. 

Zatímco některé části republiky v těchto dnech hlásí překročení hranice 40 °C, my jsme aktuálně překročili hranici 400 úspěšných projektů. 

Den před zakončením školního roku vydal Řídící orgán Centra pro regionální rozvoj dárek k vysvědčení pro ředitele mnoha středních škol - jejich projekty budou financovány z IROP. Projekty našich klientů se díky včasnému podání a formální správnosti umístily hned na osmi z deseti prvních příček v České republice. Chcete-li být v podávání žádostí úspěšní, inspirujte se a podávejte své žádosti s námi. 

Srdečně blahopřejeme našemu klientovi, Základní škole Sušice v Lerchově ulici, která se stala prvním vybraným subjektem k financování ve výzvě č. 46 Integrovaného regionálního operačního programu. Její projekt Modernizace odborných učeben se zaměřuje na zakoupení nového vybavení do jazykové učebny a učebny přírodních věd.

Dnes a denně v kancelářích G-PROJECT, s.r.o., vrcholí nejen přípravy na léto spojené s novými plavkami a sukněmi, ale v předstihu aktualizujeme i průzkumy trhu k výběrovým řízením pro střední školy, aby mohly být během prázdnin postaveny nové jazykové a přírodovědné laboratoře na několika desítkách škol v jižních a západních Čechách.