K 3. 11. 2017 Státní fond dopravní infrastuktury zveřejnil pravidla na poskytování dotací k rekonstrukci a výstavbě chodníků podél silnic s intenzitou vyšší než 500 vozidel za den. Dotace činí 85 % způsobilých výdajů. Vedle chodníků lze financovat i přechody, lávky, podchody, nástupiště autobusů, semafory a další. Stejná míra dotace platí i pro výstavbu či opravu cyklostezek a křížení komunikací. 

Sběr životopisů do výběrového řízení na pozice Office manažer, Manažer pro komunikaci s klienty, Projektový manažer byl dnes dne 23. října 2017 ukončen. Předpoklad zveřejnění výsledků výběrových řízení: 6. listopad 2017. Děkujeme všem, kteří jste nám zaslali své životopisy.

V Operačním programu Životní prostředí byly odstartovány poslední výzvy letošního roku - konkrétně se jedná o výzvu k dotacím na efektivní hospodaření s vodou (kanalizace a čističky odpadních vod), protipovodňová opatření (varovné systémy) a odstranění ekologických zátěží. Ozvěte se kvůli zpracování úspěšné žádosti.

Ačkoliv termíny pro konzultace projektů v oblasti cyklistické dopravy i zvyšování bezpečnosti jsou na Státním fondu dopravní infrastruktury již beznadějně vyčerpány, své záměry můžete konzultovat s našimi zkušenými manažery, kteří již mají za sebou úspěšně předložené žádosti o dotace do tohoto dotačního titulu. 

Máte-li zájem sledovat novinky z dotačního managementu na poli českobudějovické společnosti G-PROJECT, s.r.o., nezapomínejte navštívit náš profil na profesní síti LinkedIn

A aby naše péče mohla být soustavná i neutuchající, potřebujeme do týmu nového manažera pro komunikaci s klienty, který by převzal dosavadní obchodní agendu ředitele. Pokud by Vás bavila obchodní činnost v oblasti dotačního managementu a cesty po Jihočeském kraji, ozvěte se na náš inzerát.

Do našeho týmu hledáme nové posily. Pokud chcete být součástí prosperujícího týmu, nezapomeňte kliknout zde.

Vaše projektové dokumentace na zvýšení bezpečnosti na chodnících i cyklostezkách lze od poloviny září konzultovat se Státním fondem dopravní infrastruktury. Dotace ve výši 85 % na Vás čeká, stačí jen podat úspěšnou žádost. Na konzultaci Vás doprovodí náš zkušený projektový manažer Ing. Otto Martínek, který Vám pomůže vymyslet způsobilé řešení. 

Pro všechny starosty obcí je tu dobrá zpráva. Státní fond dopravní infrastruktury bude i letos podporovat opravy chodníků a přechodů u silnic I., II. a III. třídy. Dotace jsou poskytovány i na další bezpečnostní opatření. Stejný program podpoří také výstavbu cyklostezek. Pojďte s námi podat žádost o dotaci, a tak získat peníze na lepší infrastrukturu ve Vaší obci.

Právě tento měsíc spějí k cíli veškeré práce na podávání žádostí o podporu na cyklostezky a cyklotrasy v České republice. Jejich podporu zajišťuje aktuálně Integrovaný regionální operační program. Na podzim bude opět vyhlášena výzva Státního fondu dopravní infrastruktury, proto máte-li cyklostezku a nestihli jste žádat, nezoufejte a využijte tuto šanci.

linkedin
Zavítejte také na náš profil na sociální síti LinkedIn, kde najdete další informace o programech a výzvách.