Pro starosty obcí i měst máme novou zprávu – udržitelnost projektů ve výzvách na sociální bydlení pravděpodobně dosáhne 20 let. Je to dobrá zpráva. Chcete vědět proč? Zavolejte našim manažerům. 

PF 2017

Od února roku 2018 bude možné předkládat žádosti o dotace do Integrovaného regionálního operačního programu na tzv. sociální bydlení pro osoby v bytové nouzi. Obce mohou získat podporu ve výši 90 %, nestátní neziskové organizace potom až 95 %. S úspěšnou žádostí o dotaci Vám poradíme. 

Od 16. 11. 2017 je vyhlášena 15. výzva v Integrovaném plánu rozvoje území České Budějovice. Žadatelé se na spolufinancování projektů pro technické i přírodovědné školy či zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání podílí 10 %. Minimální investici 500 000 Kč lze využít na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben, budování bezbariérového přístupu i zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. S žádostí o dotaci i psaním projektového záměru Vám rádi pomůžeme

K 3. 11. 2017 Státní fond dopravní infrastuktury zveřejnil pravidla na poskytování dotací k rekonstrukci a výstavbě chodníků podél silnic s intenzitou vyšší než 500 vozidel za den. Dotace činí 85 % způsobilých výdajů. Vedle chodníků lze financovat i přechody, lávky, podchody, nástupiště autobusů, semafory a další. Stejná míra dotace platí i pro výstavbu či opravu cyklostezek a křížení komunikací. 

Sběr životopisů do výběrového řízení na pozice Office manažer, Manažer pro komunikaci s klienty, Projektový manažer byl dnes dne 23. října 2017 ukončen. Předpoklad zveřejnění výsledků výběrových řízení: 6. listopad 2017. Děkujeme všem, kteří jste nám zaslali své životopisy.

V Operačním programu Životní prostředí byly odstartovány poslední výzvy letošního roku - konkrétně se jedná o výzvu k dotacím na efektivní hospodaření s vodou (kanalizace a čističky odpadních vod), protipovodňová opatření (varovné systémy) a odstranění ekologických zátěží. Ozvěte se kvůli zpracování úspěšné žádosti.

Ačkoliv termíny pro konzultace projektů v oblasti cyklistické dopravy i zvyšování bezpečnosti jsou na Státním fondu dopravní infrastruktury již beznadějně vyčerpány, své záměry můžete konzultovat s našimi zkušenými manažery, kteří již mají za sebou úspěšně předložené žádosti o dotace do tohoto dotačního titulu. 

Máte-li zájem sledovat novinky z dotačního managementu na poli českobudějovické společnosti G-PROJECT, s.r.o., nezapomínejte navštívit náš profil na profesní síti LinkedIn

A aby naše péče mohla být soustavná i neutuchající, potřebujeme do týmu nového manažera pro komunikaci s klienty, který by převzal dosavadní obchodní agendu ředitele. Pokud by Vás bavila obchodní činnost v oblasti dotačního managementu a cesty po Jihočeském kraji, ozvěte se na náš inzerát.