K Integrovanému regionálnímu operačnímu programu vyšel 28. 11. 2016 již třetí čtvrtletník s tématem podpory v sociální oblasti. Všem žadatelům a příjemcům dotace z něj lze k přečtení doporučit článek k nové učinnému zákonu o zadávání veřejných zakázek. Celé znění čtvrtletníku je k dispozici zde