K Integrovanému regionálnímu operačnímu programu vyšel 28. 11. 2016 již třetí čtvrtletník s tématem podpory v sociální oblasti. Všem žadatelům a příjemcům dotace z něj lze k přečtení doporučit článek k nové učinnému zákonu o zadávání veřejných zakázek. Celé znění čtvrtletníku je k dispozici zde

Dne 10. 11. 2016 startuje příjem žádostí v Integrovaném regionálním operačním programu pro integrované projekty předškolního vzdělávání. Připraveno je 535 milionů pro území pražské a brněnské metropolitní oblasti a olomoucké aglomerace (ITI, vývza č. 58) a 337 milionů pro území Liberce - Jablonce nad Nisou, Mladé Boleslavi, Českých Budějovic, Jihlavy a Zlína (IPRÚ, výzva č. 59).

V listopadu roku 2016 dostane mnoho sborů dobrovolných hasičů v jižních Čechách i na Plzeňsku malou vánoční předehru v podobě obálek s nabídkami cen za dopravní automobily či cisternové automobilové stříkačky. Jako realizátoři výběrových řízení a administrátoři projektů budeme u toho.

Zatímco říjnový deštík v ulicích Českých Budějovic smývá prach z laviček i chodníků, na sekretariátu G-PROJECT v Radniční ulici se začínají množit došlé životopisy a vypracované projekty. Výběrové řízení na novou posilu našeho týmu - projektového manažera - ještě nebylo ukončeno, svůj životopis můžete stále poslat i vy. Více informací zde.

Od 18. listopadu 2016 bude možné podávat žádosti o dotaci do 56. a 57. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, která je věnována zájmovému, neformálnímu a celoživotnímu vzdělávání. Podpora je stejně jako u dalších "školských" zařízení vázána na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Projektové záměry musí být v uvedeny v MAP či KAP. Ozvěte se a dáme dohromady úspěšnou žádost o dotaci.

Poslední říjnový den bude patřit žádostem o dotaci pro české nemocnice a další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče. Ty si mohou z 54. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu nechat zafinancovat zřízení nového či rekonstrukci stávajícího zařízení pro poskytování komunitní péče (Centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby, ambulance poskytující rozšířené ambulantní služby v péči o osoby s duševním onemocněním); zřízení nových či rekonstrukci stávajících psychiatrických oddělení či vybavení mobilních týmů. Právě do této výzvy budeme zpracovávat studie proveditelnosti a žádosti o dotace i my.

Naším dalším rajónem je kromě IROP i Státní fond dopravní infrastruktury. Žádosti o finanční příspěvek z této oblasti lze podávat nejpozději v lednu 2017. Žadateli bude z fondu proplaceno 85 % způsobilých nákladů na stavební část akce. Ozvěte se a my za vás napíšeme úspěšnou žádost o dotaci.

V nejbližších dnech vyjde aktualizace 46. a 47. výzvy IROP pro základní školy. Ta se bude týkat změny ve stavebních úpravách v projektu. Nově postačí, pokud je v samotném projektu začleněna jakákoliv jedna stavební úprava, která vede k technickému zhodnocení, úpravy se tedy nemusí týkat všech učeben dotčených projektem

V Praze se dne 15. 9. 2016 uskuteční seminář k výzvám č. 46 a 47 k infastruktuře základních škol. V programu semináře lze nalézt parametry výzev, podporované aktivity, způsobilé výdaje či povinné přílohy žádosti o podporu. Účastníkům semináře bude též věnován prostor k diskuzi. Seminář se stejným tématem se bude konat i v Českých Budějovicích, a to dne 19. 9. 2016. 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu č. 49 týkající se deinstitucinalizace sociálních služeb. Podporovány budou služby typu osobní asistence, pečovatelské služby, podpora samostatného bydlení, tísňová péče, sociální rehabilitace, průvodcovské a předčitatelské služby apod. Dotaci bude možno získat i na výstavbu denních či týdenních stacionářů, chráněného bydlení, sociálně terapeutických dílen, center denních služeb, domovů se zvláštním režimem apod. Minimální výše způsobilých výdajů je tentokrát 0,5 milionu korun.