Krytý dřevěný most v Lenoře se dočká rekonstrukce. V těchto dnech se obec Lenora dozvěděla, že byla schválena žádost o více než třímilionovou dotaci na rekonstrukci mostu z ROP Jihozápad. Památka byla naposledy opravena v roce 1985, bez úhony přečkala povodně v roce 2002, nyní je však v havarijním stavu a bez rekonstrukce by jí hrozila zkáza. Naše společnost zpracovala na projekt úspěšnou žádost o dotaci a nyní bude dohlížet na soulad realizace s dotačními pravidly v rámci služby řízení projektů.

Rechle v Lenořerechle lenora 3Rechle v Lenoře

Aktuálně je krytý most ve velmi špatném technickém stavu. „Trámy jsou napadeny hnilobou a lišejníkem, mnoho spojů je uvolněných, některá prkna zcela chybí," vyjmenovává některé z problémů mostu starostka obce Lenora, Jaroslava Krnáková.

Rekonstrukce vyjde na necelé čtyři miliony. „Z vlastních zdrojů bychom nemohli projekt realizovat, proto jsem nadšená, že dotace vyšla," dodala starostka.

Krytá dřevěná lávka, zvaná rechle, spojuje břehy Teplé Vltavy od roku 1870. Most se používal k zadržování a postupnému vypouštění dřevěných polen, která se plavila do papíren ve Větřní. Uvnitř mostu jsou díry v podlaze, do kterých se za nízkého stavu vody spustily tyče, které zadržovaly dříví do doby, než se zvedla hladina. Most dlouhý 25 metrů plnil svoji funkci až do vybudování přehrady na Lipně.

„Krytých dřevěných mostů je v Čechách pouhých devatenáct, z toho pouze dva sloužily ke splavování dřeva – v Lenoře a Českém Krumlově," uvedla Barbora Benešová ze společnosti G-PROJECT, která žádost o dotaci zpracovala. O významnosti svědčí fakt, že na letošní speciální zlaté minci vydávané Českou národní bankou je právě tento most. V historii byla Českou národní bankou ve stejném cyklu vydána mince pouze s jedním jihočeským mostem – píseckým Kamenným mostem.