V Nemocnici Písek, a.s. byla v těchto dnech ukončena fyzická realizace projektu s názvem „Modernizace zdravotnického a technického vybavení oddělení následné péče Nemocnice Písek, a.s.". V rámci projektu bylo možné pořídit nové přístrojové a technické vybavení za více než 2 mil. korun a tím významně zmodernizovat a zkvalitnit služby lůžkového Oddělení akutní rehabilitace. Naše společnost projekt řídí.

Oddělení akutní rehabilitace Nemocnice PísekOddělení akutní rehabilitace Nemocnice PísekOddělení akutní rehabilitace Nemocnice Písek

Oddělení vzniklo před třemi lety jako nevyhnutelná komplexní součást následné, avšak akutní péče o pacienty po traumatických úrazech končetin, páteře i hlavy, ale i po neurochirurgických a velkých kloubních operacích. Oddělení akutní rehabilitace též poskytuje navazující péči pro pacienty po mozkových mrtvicích a tím týmově doplňuje péči Iktového centra v písecké nemocnici. Tyto služby jsou řízeně koncipovány nadregionálně - pro regiony Písecka, Strakonicka, Prachaticka a části Táborska.

Díky realizaci projektu byla pro potřeby akutní rehabilitace pořízena moderní, polohovatelná lůžka s příslušenstvím a speciální poloautomatické přístroje používané pro pasivní rehabilitaci - tzv. motodlahy končetin. „Tyto motodlahy jsou vhodné především pro pacienty po implantaci velkých umělých kloubů, složitějších úrazech a operacích končetin, ale i pro některé neurologické diagnózy - včetně následků po mozkové příhodě", popisuje primář akutní rehabilitace MUDr. Jiří Kruliš.

Došlo tak k významné modernizaci a rozšíření přístrojového zázemí Oddělení akutní rehabilitace Nemocnice Písek, a.s., které v tomto ohledu dnes dosahuje vysoké úrovně poskytované zdravotnické péče. Výsledky za relativně krátkou dobu to jen potvrzují. Nová polohovací lůžka, která díky svým vlastnostem a funkcím zajistí klientům významně větší pohodlí, bezpečí i aktivní mobilizaci, ocení nejen pacienti, ale i ošetřující personál.

„Pořízení tohoto moderního vybavení bylo možné díky spolufinancování z evropských fondů, konkrétně je tento projekt spolufinancován Evropskou unií v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. V srpnu požádá nemocnice Regionální radu o proplacení dotace, která pokryje 92,5% celkových nákladů", dodává projektová manažerka Ing. Alena Kudrlová, MBA.