V Suchdole nad Lužnicí dokončili velkou investici za 7 milionů korun zaměřenou na rekonstrukci hned několika místních komunikací. Město zrekonstruovalo místní komunikace v místní části Hrdlořezy a v ulicích Bezručova a Jiráskova. Rekonstrukce pokryla evropská dotace ve výši 6,3 milionů korun.

Rekonstruovaná místní komunikace BezručovaRekonstruovaná místní komunikace HrdlořezyRekonstruovaná místní komunikace Jiráskova

„Když jsme zjistili, že je možné zažádat o dotaci na rekonstrukce místních komunikací, vytipovali jsme komunikace, které byly v nejhorším technickém stavu. Zároveň jsme museli brát v potaz, k jakým rekonstrukcím bychom stihli co nejrychleji vytvořit projektovou dokumentaci a získat stavební povolení, abychom mohli žádost o dotaci v termínu podat," uvedl Luboš Hešík, starosta města Suchdol nad Lužnicí. Město nakonec vybralo půlkilometrovou místní komunikaci v místní části Hrdlořezy, komunikaci v ulici Bezručova a komunikaci v ulici Jiráskova.

 „Na komunikaci v ulici Bezručova se nachází autobusové nádraží, navíc je poblíž základní a mateřská škola. Ulice je tak velmi frekventovaná, jezdí zde nejenom hodně aut a autobusů, ale je zde i hodně chodců," uvádí Andrea Zemánková ze společnosti G-PROJECT, která na projekty zpracovala úspěšnou žádost o dotaci z ROP Jihozápad a nyní projekty administruje. Právě velmi špatný stav chodníků byl důvodem, proč město tuto komunikaci k rekonstrukci vybralo. Chodníky byly propadlé, místy vylámané a částečně nahrazené betonovou deskou. Město kromě silnice zrekonstruovalo právě i chodníky, kde je nyní zámková dlažba a jsou bezbariérové.