Základní škola Jana Husa v Písku modernizovala za 3,4 miliony své učebny. Škola nakoupila sedm interaktivních tabulí, nábytek do tříd či počítače. Při hudební výchově budou mít žáci nově k dispozici digitální piano a bicí soupravu. Nové pomůcky škola pořídila i pro výuku biologie, informatiky a tělocviku.

„Několik základních modelů interaktivních tabulí jsme již měli, ale pro našich téměř 800 žáků to nestačilo. Moc se nám tabule osvědčily, žáky díky nim výuka více baví," uvedl ředitel školy Jan Adámek. Škola pořídila vedle tabulí i počítače, měřící senzory na fyziku, pomůcky na tělesnou výchovu, pomůcky na biologii od torza lidského těla až po mikroskopy.

Škola získala na modernizaci svých učeben téměř třímilionovou dotaci z ROP Jihozápad. V těchto dnech škola projekt dokončuje a bude žádat o proplacení dotace. Naše společnost na projekt zpracovala úspěšnou žádost o dotaci a nyní projekt administruje.