Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Hněvkovicích modernizovala své dílny. Žáci už tak nemusí pracovat se soustruhy z 60. let, energeticky náročnými a starými svářecími zdroji nebo 25 let starým traktorem k výcviku v řízení. Investice si vyžádala přes tři miliony korun.

Nové informační technologieNové soustruhyNové svářecí zdroje

„Udělali jsme mezi našimi žáky v loňském roce anketu, kde jsme zjišťovali, co by se dalo na škole zlepšit. Naprostá většina žáků, 82 procent, si stěžovala, že musí v dílnách pracovat se zastaralými stroji, které se v praxi vůbec nepoužívají. Bojí se toho, že se jim kvůli tomu bude hůře hledat po skončení školy práce," uvádí ředitel školy Jiří Plaňanský.

Není divu, že si žáci na zastaralé dílny stěžovali. Ve svařovně byly dosud staré a nevýkonné svářecí zdroje, které neumožňovaly výcvik moderních metod. Soustruhy byly i 50 let staré a řada z nich byla mimo provoz. „Měli jsme dokonce soustruh z roku 1965. Soustruhy spíše představovaly přínos v podobě historického pohledu „jak se to dělalo dříve"," uvádí ředitel. Traktor byl starý 25 let. Žáci se tak nemohli naučit řídit a opravovat moderní traktory, které se dnes v praxi běžně používají.

„Původní rozpočet byl 3,7 milionů korun. Škole se ale podařilo vysoutěžit vybavení za méně. Celkem tak investice vyjde na 3,3 milionů, z toho dotace z ROP Jihozápad pokryje 2,8 milionů," uvádí Jan Šmidmayer ze společnosti G-PROJECT, která na projekt získala dotaci a nyní dohlíží na to, aby byl projekt realizován dle dotačních pravidel.

Modernizované dílny budou sloužit žákům oborů Opravář zemědělských strojů a Podkovář a zemědělský kovář, případně i Zemědělec - farmář. SOŠ a SOU Hněvkovice je v Jihočeském kraji jedinou školou, která vyučuje obor Podkovář a zemědělský kovář, s tradicí již od roku 1953.