Žáci Střední zemědělské školy v Písku dostali nové pomůcky pro praktickou i teoretickou výuku. Pro výuku praxe předmětů pěstování rostlin a mechanizace koupila škola například nový secí stroj, traktor, shrnovač píce či rotační žací stroj a v předmětu chov zvířat mohou zase žáci využívat nový ohradníkový systém, mobilní dobytčí váhu anebo fixační klec pro skot.

„Praktická výuka žáků probíhala částečně s vybavením ze 70. a 80. let minulého století, které se už v dnešní zemědělské praxi málo používá," uvedl ředitel školy Miloš Cieslar. Škola tak v loňském roce zažádala o evropskou dotaci, aby mohla vybavení obměnit. „Máme přislíbenou dotaci ve výši pěti milionů korun, díky které jsme mohli pořídit pomůcky pro obory Agropodnikání a Ekologie a životní prostředí," dodává ředitel.

Pro předmět geodézie například škola koupila moderní geodetické pomůcky např. teodolit, totální stanici a laserový dálkoměr, pro předměty meteorologie, ekologie i krajina a životní prostředí novou meteostanici. Velkých změn doznala laboratoř chemie, která je vybavena novým nábytkem a moderními laboratorními přístroji, například analyzátorem mléka nebo laboratorními váhami. Také laboratoř biologie je obohacena o nové mikroskopy, jeden z nich je opatřen snímací kamerou. Pro výuku odborné praxe se pořídil nový traktor, čelní nakladač, secí stroj, shrnovač píce, rotační žací stroj, stolová líheň, vlhkoměr na zrniny či půdní penetrometr.

„Největší investicí byl nákup traktoru, to školu vyšlo na více než milion korun. Nákladný byl i secí stroj za 225 tisíc korun a čelní nakladač za více než 140 tisíc," dodává Lukáš Tryml ze společnosti G-PROJECT, který zpracoval úspěšnou žádost o dotaci a nyní dohlíží na to, aby byl projekt realizován dle dotačních pravidel.