V Integrovaném regionálním operačním programu byl v minulém týdnu vybrán jako jeden z prvních k financování projekt "Jazyková učebna a modernizace ICT", k němuž podala úspěšnou žádost o dotaci manažerka z našeho týmu. 

Od dubna 2017 jsme pro naše klienty spustili novou službu - prověřování projektových záměrůZašlete nám i Vy svůj projektový záměr a my prozkoumáme, zda pro něj existuje vhodný titul, ze kterého by bylo možné čerpat dotaci. Službu provozujeme zdarma.

Díky dotacím z Integrovaného regionálního operačního programu bude podpořen rozsáhlý projekt rekonstrukce velešínského autobusového nádraží. Dle plánu by měly vzniknout nové kryté prostory, sociální zařízení i informační systém pro cestující. Nádraží bude plně bezbariérové – opraveny budou chodníky, obrubníky i přechody. Nově také přibydou k stávajícímu parkovišti kolostavy pro podporu udržitelného rozvoje. Pojďme společně pracovat na žádosti o dotaci, ať můžete mít nové nádraží i vy. 

Má-li být Vaše žádost o dotaci v Integrovaném regionálním operačním programu úspěšná, záleží v poslední době hlavně na její rychlosti podání.U výzev č. 46 a 47 se nám podařilo předhonit většinu žadatelů z celé České republiky - zatímco v měřítku celého programu bylo odevzdaných k 6. únoru 2017 pouze 17 % projektů, my jsme měli již vše odevzdáno.

Výzva č. 46 IROP

Projektovým manažerům společnosti G-PROJECT, s.r.o., se podařilo odevzdat celkem 28 projektů do výzev 32 a 33 týkajících se podpory infrastruktury středních škol. Z 28 zmíněných projektů je již 25 projektů zkontrolováno a v tuto chvíli víme, že splnili podmínky formálních náležitostí. Jejich žadateléjsou tedy na velmi úspěšné cestě k získání dotace. 

Snížení energetické náročnosti základní školy v Lenoře je dalším projektem, který byl vybrán k financování v rámci žádosti na snížení energetické náročnosti budov. Žáci i učitelé základní školy se tak v nejbližší době mohou těšit na novou fasádu, okna i dveře.

Kulturní dům v Lišově dostane novou tvář. Díky využití dotace na zateplení budov mohou radní města Lišov přistoupit k zásadní rekonstrukci kulturního domu za více než 30 000 000 Kč. Budova se dočká zateplení pláště, střešní konstrukce, podlah, výměny dveří a oken i výměny zdroje tepla. Stavební práce budou zahájeny co nevidět. Těší nás, že můžeme být součástí dalšího úspěšného projektu.

V minulosti již několikrát získali naši klienti dotaci na snížení energetické náročnosti budov. Příkladem může být zateplení sportovní haly v Nové Bystřici. Zde dojde k vybudování nové plynové kotelny v objektu včetně zřízení plynové přípojky, měření a regulace, čímž se stane sportovní hala energeticky samostatnou. Výhodou tohoto řešení je především významné snížení provozních nákladů na vytápění.

Centrum Arpida Vás srdečně zve na IX. ročník Andělského večera spojený s charitativní aukcí obrazů ve prospěch ARPIDA ČB, který se uskuteční v pondělí 12. prosince 2016 od 18:00 ve velkém sále DK Metropol v Českých Budějovicích. Buďte tam s námi! Pozvánku najdete na našem profilu na LinkedIn.

Dne 18. listopadu 2016 ve 14 hodin byl ukončen příjem žádostí ve výzvách IROP č. 32 „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol“ a výzvy č. 33 „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)". Společnosti G-PROJECT se podařilo do těchto výzev odevzdat celkem 28 žádostí o dotaci.

linkedin
Zavítejte také na náš profil na sociální síti LinkedIn, kde můžete sledovat, jak vypadá pracovní týden zaměstnanců G-PROJECT.