Výzva IROP „Infrastruktura základních škol“ byla vyhodnocena. Schváleno bylo 65 projektů, přičemž o dotaci žádalo 183 projektů za 2,2 miliardy korun. Naše společnost zaznamenala velký úspěch, když projekt Modernizace odborných učeben, který jsme připravili pro Základní školu Sušice, byl Ministerstvem pro místní rozvoj vyhodnocen jako nejlepší. Získal nejvíce bodů ze všech 183 projektů. V rámci tohoto projektu škola za více než 3 miliony zmodernizuje učebnu přírodních věd a jazykovou učebnu.

Stávající učebna přírodních věd ZŠ Sušice, která bude modernizovánaStávající učebna ZŠ Sušice, ze které bude vybudována moderní jazyková učebna

Hasiči v Hlavňovicích na Klatovsku už nemusí ke každému zásahu jezdit s velkou cisternovou stříkačkou. Díky evropské dotaci ve výši 1,4 milionu korun si pořídili menší devítimístný vůz Citroën Jumper Kombi, který umožní i evakuaci či nouzové zásobování obyvatel.

Nový vůz Citroën Jumper KombiNový vůz Citroën Jumper Kombi

Dopravní automobil značky AVIA, se kterým jednotka zasahovala již od 90. let, v únoru 2016 neprošel technickou kontrolou. Město se proto rozhodlo hledat možnosti, jak pro hasiče získat zásahový automobil. K finančním prostředkům na pořízení nového vozidla Hartmanicím pomohl Integrovaný regionální operační program – dotace v hodnotě 1,4 miliónu korun zajistila financování nelevného dopravního prostředku.

Integrovaný regionální operační program poskytl v letech 2016 a 2017 jednotkám požární ochrany po celé České republice finanční prostředky na zakoupení dopravních automobilů pro evakuaci a nouzové zásobování a cisternové automobilové stříkačky. Nejinak tomu bylo i na Klatovsku, kde se vytouženého automobilu dočkali například ve Strážově.

Ve Velešíně bylo v pondělí 30. 10. 2017 slavnostně otevřeno 23 nových pečovatelských bytů. Během celého dne si mohli návštěvníci prohlédnout nové prostory v rekonstruované části domu i v novostavbě. Nájem v pečovatelských bytech financovaných z podpory Ministerstva pro místní rozvoj bude činit 50 Kč na m2. Žádost o dotaci k tomuto projektu úspěšně zpracovala naše projektová manažerka.

Velešín - pečovatelské byty Velešín - pečovatelské byty

Nejstarší dosud fungující spolek v Ledenicích a také jeden z nejstarších vesnických hasičských sborů v České republice začal používat novou cisternovou automobilovou stříkačku, kterou městys jednotce pořídil díky finanční podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu.

Ledenice - předáváno nové CAS

Spolu s Dobrým andělem jsme se již před časem rozhodli pomáhat rodinám s dětmi, které se vlivem těžkého onemocnění dostaly do finanční tísně. Tento měsíc slavíme společné výročí. 

Dobrý anděl - výročí

Náš klient, obec Černá v Pošumaví, je tento měsíc bohatší o 1 685 997,06 Kč - peníze přistály na účet z konta Evropské unie a státního rozpočtu. Právě tímto finančním obnosem bylo podpořeno pořízení dopravního automobilu pro místní jednotku požární ochrany. 

Zatímco některé části republiky v těchto dnech hlásí překročení hranice 40 °C, my jsme aktuálně překročili hranici 400 úspěšných projektů. 

Den před zakončením školního roku vydal Řídící orgán Centra pro regionální rozvoj dárek k vysvědčení pro ředitele mnoha středních škol - jejich projekty budou financovány z IROP. Projekty našich klientů se díky včasnému podání a formální správnosti umístily hned na osmi z deseti prvních příček v České republice. Chcete-li být v podávání žádostí úspěšní, inspirujte se a podávejte své žádosti s námi.