Několik rozsáhlých investičních akcí nyní probíhá v Nemocnici Strakonice. Nemocnice proinvestuje tento rok s pomocí dotace z ROP Jihozápad více než 283 milionů korun. Jedná se o druhou a třetí etapu projektu, který chce zefektivnit rozmístění jednotlivých pracovišť a zmodernizovat vybavení nemocnice. Naše společnost oba projekty administruje.

Pavilon chirurgie Nemocnice Strakonice, který prochází rekonstrukcí (2. a 3. etapa)Pavilon chirurgie Nemocnice Strakonice, který prochází rekonstrukcí (2. a 3. etapa)Pavilon chirurgie Nemocnice Strakonice, který prochází rekonstrukcí (2. a 3. etapa)

„Řada provozů naší nemocnice je nyní roztříštěna a umístěna v různých budovách. Proto jsme se rozhodli zrealizovat významnou investiční akci, díky níž se nám podaří zefektivnit rozmístění jednotlivých oddělení i zmodernizovat vybavení," uvedl Tomáš Fiala, ředitel Nemocnice Strakonice.

 

Investice byla rozdělena na tři etapy. První etapa byla dokončena již v roce 2010 a vyžádala si více než 112 milionů korun. V rámci této etapy byl v návaznosti na pavilon chirurgie postaven nový třípodlažní pavilón, kde jsou nyní v přízemí umístěny ambulance, v 1. patře neurologické oddělení, v 2. patře chirurgické oddělení a v 3. patře oddělení pro novorozence a šestinedělí.

Nyní probíhají zbývající dvě etapy, které budou dokončeny v prosinci letošního roku. „V uplynulých měsících jsme realizovali výběrové řízení na dodavatele stavebních prací druhé a třetí etapy. V září jsme s vítězným uchazečem podepsali smlouvu a v říjnu byly zahájeny stavební práce," uvedl Tomáš Fiala, ředitel Nemocnice Strakonice.

V rámci druhé a třetí etapy dojde k přístavbě a rekonstrukci stávajícího pavilonu chirurgie, kdy dojde k jinému využití současných prostor budovy chirurgie.

Přístavbou a rekonstrukcí 3podlažní budovy chirurgie vznikne v přízemí pitevna, prostor na mytí lůžek, patologie, EEG vyšetřovna, odběrová místnost a dvě gynekologické ambulance. V prvním patře budou umístěny JIP a ARO s kapacitou 13 lůžek, CT vyšetřovna, radiodiagnostické oddělení a chirurgické ambulance. Druhé patro pak zaplní 4 operační sály a oddělení chirurgie. Ve třetím patře vznikne zákrokový sál gynekologicko-porodnického oddělení, oddělení gynekologie a moderní porodní pokoje. V přímé návaznosti je i lůžková část – šestinedělí.

Kromě stavebních úprav bude pořízeno vybavení zahrnující nábytek a zdravotnické technologie včetně moderních diagnostických zařízení. Jedná se například o ultrazvuk či EKG.

Během rekonstrukce je pavilon chirurgie uzavřen. Pacienti byli přesunuti do náhradních prostor v pavilonu gynekologie, kde chirurgové mají k dispozici 2 operační sály i jednotku intenzivní péče. Stejně tak v náhradních prostorách funguje i Anesteziologicko-resuscitační oddělení. „Tato obě oddělení fungují bez omezení co do prostoru i rozsahu poskytované péče. Určité problémy dělá našim pacientům přístup na radiodiagnostické oddělení, kde je rentgen a CT, ale zatím potíže chápou," uvedl Tomáš Fiala.

Všechny 3 etapy byly podpořeny dotací z Regionálního operačního programu Jihozápad.

linkedin
Zavítejte také na náš profil na sociální síti LinkedIn, kde najdete další informace o programech a výzvách.