Volná místa - hledáme projektového manažera či manažerku

Od roku 2003 jsme připravili přes 400 úspěšných projektů a naši klienti z řad obcí, neziskových organizací i podnikatelů obdrželi dotace ve výši více než 4 miliard korun. Chcete nám pomoci tato čísla zvýšit? Buďte součástí našeho týmu. Hledáme kandidáta či kandidátku na pozici Projektový manažer/ka.

Hledáme kolegu či kolegyni

Žáci Střední odborné školy veterinární, mechanizační a zahradnické v Českých Budějovicích mají nové vybavení pro praktickou výuku odborných předmětů. V těchto dnech byl dokončen projekt, na který zpracovala naše společnost úspěšnou žádost o dotaci a nyní jej řídíme. Žáci mají díky němu novou učebnu CNC strojů, laboratoř hygieny a technologie potravin a biohazard boxy pro nové metody množení rostlin.

Nová laboratoř hygieny a technologie potravin pro obor VeterinářstvíNová učebna CNC strojů pro obor Mechanizace a službyNové bohazard boxy pro obor Zahradnictví

„Chtěli jsme reagovat na požadavky zaměstnavatelů, kteří kladou stále větší důraz na praktické znalosti našich absolventů," uvedl Břetislav Kábele, ředitel školy, a dodal: „V oblasti praktické výuky se naše škola dlouhodobě potýkala s výrazným nedostatkem moderních technologií. Budoucí mechanici se například učí třískové obrábění kovů, přičemž výuka musela dosud probíhat na soustruzích a frézkách vyrobených v šedesátých a sedmdesátých letech. Když pak naši absolventi nastoupili do práce, znali mnohdy současné moderní stroje jen z teoretického výkladu."

Žáci oboru Mechanizace a služby mají díky projektu 3 nové CNC frézky a 4 CNC soustruhy. Pro obor Veterinářství vznikla zbrusu nová laboratoř hygieny a technologie potravin vybavená mimo jiné novým spektrofotometrem, pH metrem, automatickou digitální byretou, analyzátorem potravin a krmiv a analyzátorem mléka a mléčných výrobků. Budoucí zahradníci při výuce mohou používat nové ochranné biohazard boxy pro nové metody množení rostlin.

Na projekt byla schválena dotace z ROP Jihozápad. „Nyní budeme předkládat žádost o proplacení dotace. Pokud všechno dobře půjde, měla by být škole proplacena dotace ve výši 4,8 milionů korun. Celkem si projekt vyžádal 5,7 milionů," uvedl Lukáš Tryml ze společnosti G-PROJECT.

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 je příspěvkovou organizací zřizovanou Jihočeským krajem. Poskytuje úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou v oborech Mechanizace a služby, Veterinářství a Zahradnictví. Jazyková škola poskytuje jednoleté pomaturitní kurzy a řadu dalších kurzů.